Budowa parku przy ul. Kolonistów wraz z boiskiem wielofunkcyjnym.

Rada Osiedla Bukowo w ramach swojego funduszu inwestycyjnego w wysokości 1.000.000 zł realizuje projekt pt. Budowa parku przy ul. Kolonistów wraz z boiskiem wielofunkcyjnym.

 

Elementy które znajdują sie w projekcie:

  • Boisko wilofunkcyjne
  • Elementy strefy workout i silownia pod chmurką
  • Wybieg dla psów
  • Mały parking
  • Ławeczki
  • Ogrodzenie terenu
  • Śmietniki
  • Zieleń - nowe nasadzenia