Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 16.06.2023