Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 10.07.2023