Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 29.08.2023