Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 9.10.2023