Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 31.10.2023