Sprawozdanie roczne z działalności Rady Osiedla Bukowo w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023