PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ W/S WYBORU SEKRETARZA RADY OSIEDLA BUKOWO