Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 11.04.2023