Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 16.08.2022