Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 17.01.2023