Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 20.12.2021