Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 22.03.2022