Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 23.06.2022