Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 24.01.2022