Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 25.10.2022