Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 26.07.2022