Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 28.02.2023