Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 30.08.2022