Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 31.01.2023