Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 31.12.2021