Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 8.01.2022