PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 8.06.2021