PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO Z DNIA 14.02.2020