PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 03.10.2018