PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 07.03.2018