PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 11.04.2018