PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 15.02.2018