PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 16.05.2018