Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
Uchwała Nr 96/22 27/09/2022 W sprawie: udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy gruntu w rejonie ulicy Średniej działka nr 56 z obrębu 3006 o powierzchni 66 m2. 04/10/2022
Uchwała Nr 95/22 27/09/2022 W sprawie udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej odnośnie dzierżawy części działki nr 56 obręb 3006 w rejonie ulicy Średniej o powierzchni 23,81 m2. 04/10/2022
Uchwała Nr 94/22 27/09/2022 W sprawie: udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy gruntów w rejonie ulicy Średniej działka nr 56 z obrębu 3006 o powierzchni 48 m2. 04/10/2022
Uchwała Nr 93/22 30/08/2022 w sprawie: wydania opinii dot. zamiany praw gruntu działek położonych przy ul. Kolonistów oraz Kolumba w Szczecinie 01/09/2022
Uchwała Nr 92/22 16/08/2022 W sprawie: zaopiniowania wniosku P. M. Kamińskiej dot. wydzierżawienia działki 529/16 z obrębu 3011 o powierzchni łącznej do 200 m2 przy ul. Kombatantów 55 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin. 19/08/2022
Uchwała Nr 91/22 16/08/2022 W sprawie: zaopiniowania wydzierżawienia działki 38/62 z obrębu 3011 o powierzchni łącznej 3,24 m2, przy ul. Powrotnej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 19/08/2022
Uchwała Nr 90/22 26/07/2022 W sprawie: udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. wydzierżawienia części działki nr: 404/1, 404/2 oraz 423/3 z obrębu 3011, na ul. Powrotnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin. 29/07/2022
Uchwała Nr 89/22 26/07/2022 W sprawie: wykonania planu finansowego za 1 półrocze 2021 r.. 29/07/2022
Uchwała Nr 88/22 26/07/2022 W sprawie: wykonania planu finansowego za rok 2020 r.. 29/07/2022
Uchwała Nr 87/22 26/07/2022 W sprawie: wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022. 29/07/2022