W sprawie: propozycji zmian Rady Osiedla Bukowo do Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo.