2019-2024

w sprawie: udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. użyczenia Fundacji iskierka działki nr: 529/16 pow. 2080 m2, 529/14 pow. 4754,8 m2, 529/11 pow. 1235 m2, 529/13 pow. 322 m2, 529/12 pow. 112 m2, 529/15 pow. 13 m2 z obrębu 3011