Radni Osiedla

WASILEWSKI
JÓZEF
PRZEWODNICZĄCY
BOCHIŃSKI
DANIEL STANISŁAW
WICEPRZEWODNICZĄCY
KARWOWSKA
DANUTA
SKARBNIK
CIESZYŃSKI
REMIGIUSZ TOMASZ
SEKRETARZ
NOWAK
ŁUKASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
KUFEL
FILIP
RADNY
KĘDZIERSKI
JAKUB WIKTOR
RADNY
SAŁAMAJ
MARIAN WŁADYSŁAW
RADNY
KITA
SYLWESTER STANISŁAW
RADNY
ŻYLIK
MIROSŁAW KAZIMIERZ
RADNY
HOLAK
JULIA
RADNA
BRODZIŃSKA
BOGUMIŁA MARIA
RADNA
BRZOSTEK NOWAKOWSKA
JADWIGA
RADNA
JERCHEWICZ ROM
MILENA
RADNA
KĘDZIERSKA KAPUZA
KAROLINA HELENA
RADNA