Radni Osiedla

WASILEWSKI
JÓZEF
PRZEWODNICZĄCY
BOCHIŃSKI
DANIEL STANISŁAW
WICEPRZEWODNICZĄCY
MÜLLER
DANUTA BARBARA
SKARBNIK
POPKO
LILLA STANISŁAWA
SEKRETARZ
MENCEL
WOJCIECH JACEK
CZŁONEK ZARZĄDU
SMOLĄG
ANDRZEJ
RADNY
CIESZYŃSKI
REMIGIUSZ TOMASZ
RADNY
UHLE
JÓZEF ROMUALD
RADNY
SAŁAMAJ
MARIAN WŁADYSŁAW
RADNY
KITA
SYLWESTER STANISŁAW
RADNY
KIEDA
KAZIMIERZ
RADNY
JERCHEWICZ ROM
MILENA
RADNA
KARWOWSKA
DANUTA
RADNA
MICHALSKA KARANDZIEJ
MAGDALENA JOANNA
RADNA
NURKIEWICZ
ANNA EWA
RADNA