Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 25.04.2023