Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 6.06.2023