Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 27.06.2023