Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 31.07.2023