Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 27.11.2023