W sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023 r.