PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 19.06.2020