Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 12.12.2022