Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 14.11.2022