PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 15.05.2021