Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 18.02.2022