PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 18.10.2021