PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 20.06.2021