PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 22.01.2021