Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 22.02.2022