Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 27.05.2022