PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 27.08.2021